Unika omständigheter – skillnader från län till län och kommun till kommun

På Svekom har vi gått igenom vad de olika administrativa indelningarna innebär och hur och var du som medborgare har för möjlighet att påverka olika beslutsfattandenivåer. Genom informationen vet vi att det finns flera nivåer av bestämmandeorgan i vårt samhälle.

Lokala omständigheter

Alla kommuner och län har alltså möjlighet att själva avgöra vissa regler, lagar och bestämmelser, detta gör att det finns vissa saker som du tar för givet som inte är lika självklara för en vän bosatt på annan ort, eller att du får göra vissa saker där du bor men inte detsamma där du har ditt fritidshus. Det finns alltså unika omständigheter från plats till plats i Sverige trots att vi har en gemensam regering och riksdag. Detta är tack vare de administrativa indelningarna som arbetar anpassat till de lokala förutsättningar som finns i varje region.

Skatteskillnader

Avgifterna för hur mycket skatt du ska betala beroende på vilken kommun du bor i kan skilja avsevärt. Den ”billigaste” kommunen att bo i Sverige idag i är enligt Skatteverkets tabeller Vellinge kommun där skattesatsen 2017 ligger på 29,19% jämfört med Dorotea kommun som enligt samma tabell är dyrast, där skattar invånarna 2017 35,15%.

Det innebär att den som tjänar 25 000 kronor i månaden och bor i Vellinge betalar 87 570 kronor i skatt på ett år samtidigt som den som är bosatt i Dorotea betalar 105 450 kronor, det är en skillnad på 17 880kronor, nästan en hel månadslön. Detta är ett exempel på varför det är viktigt att engagera sig i sin kommunala verksamhet, det är du som medborgare som betalar för de satsningar som görs runt om i kommunen, genom att vara med och välja kommunfullmäktige har du möjlighet att påverka om det är personer som vill strama åt kommunens budget eller investera som ska sitta i styrelsen.

Byggregler

Ytterligare exempel på unika förutsättningar från kommun till kommun går att finna i byggregler som också kan skilja från kommun till kommun eller län till län. Bygglovsansökningar är det kommunen som handlägger, detta innebär att en typ av bygge kan få tillstånd i en kommun men i en annan inte. Idag är det dock väldigt populärt att bygga Attefallshus, en byggnad som inte kräver bygglov men ändå behöver bli godkänd av kommunen. Attefallshus är hus på upp till 25m2 som en får lov att bygga på sin tomt, ofta kan du köpa nyckelfärdiga, åretruntbonade Attefallshus som hos Extrahuset. Eftersom att du inte behöver bygglov för ditt Attefallshus är det inte det som skiljer från kommun till kommun utan det är hur stor handläggningsavgiften är som varierar. För att godkänna bygget av ett Attefallshus tar kommunen ut en avgift som kan variera från kommun till kommun, detta kan göra att ditt Attefallshus kostar aningen mer att bygga hemma på din tomt men blir dyrare att bygga vid ditt fritidshus om det är beläget i en annan kommun, eller tvärtom.

Omsorgskostnader

Då det är upp till varje kommun och landsting att avgöra vissa budgetposter som exempelvis barn och äldreomsorg så kan kvalitét och kostnader för detta variera väldigt mycket. Detsamma gäller även för landstingens ansvarsområden, som exempelvis avgör hur mycket pengar som ska avsättas för fri tandvård och liknande. I vissa landsting är tandvården fri ända upp till 25 år och i andra till och med 20 år. Detsamma gäller hur gränserna för högkostnadsskydd och frikort i samband med sjukvård ser ut.

0
KOMMUNER
0
LÄN
0
LANDSTING