Vad är vård och omsorg?

Vad betyder vård och omsorg?

Vård och omvårdnad handlar inte alltid bara om att operera, lägga förband och skriva ut mediciner. Området handlar främst om att ha kunskap, både i praktiken och teoretiskt. Både om människor, hälsan och inom vården. Detta för att förstå vilka åtgärder som behövs för den drabbade.

Centrala begrepp - vård och omsorg

  • Omvårdnad
  • Etik
  • Kommunikation
  • Empati
  • Integritet
  • KASAM
  • Gerontologi
  • Nutrition
  • Salutogent synsätt

Läs mer om dessa centrala begrepp hos quizlet.com.


Fakta om svensk sjukvård

Sverige har som de flesta andra länder lagar inom svensk sjukvård. Varför detta regelverk finns till är främst för att hela tiden garantera en säker vård. Genom att känna till de olika reglerna kan du bidra till en vård som både är säker och personcentrerad.

Sveriges lagar inom vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen

Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet och minska vårdskador. Denna lag innehåller bestämmelser om vårdgivares behörighet inom vårdpersonal och skyldigheter för personal.

Patientlagen

Syftet med patientlagen är att tydliggöra och stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta inom tillgänglighet, information, samtycke och individuell planering.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt HSL ska det alltid finnas lokaler, personal och utrustning som bidrar till en bra vård. I lagen finns det även bestämmelser att det ska alltid ska finnas en verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska på plats.

Läs mer om Sveriges lagar inom vård och omsorg här!


Vård och omsorg – jobb

Det finns idag många jobb inom vård och omsorg. Hälso- och sjukvård är ett brett område med många olika valmöjligheter när det kommer till vad du vill jobba med. Gemensamma nämnaren är dock att du alltid jobbar med människor. Det finns många yrken att välja på, allt från sjuksköterska och läkare till att jobba som en sjukgymnast.

Bemanning för sjuksköterskor

Bonliva är ett bemanningsföretag för dig som är en utbildad sjuksköterska redo för att ta nästa kliv. Är du nyfiken på att arbeta som bemanningssjuksköterska? Då bör du ta kontakt med Bonliva för att tillsammans med specialister se vilken roll som passar dig bäst utifrån dina kunskaper och kalender. Läs mer om sjuksköterskebemanning hos Bonliva!


Utbildning inom vård och omsorg

Det är i Sverige brist på utbildade undersköterskor och behovet ökar hela tiden.

Vård och omsorg - gymnasium

På gymnasiet kan du välja att gå vård- och omsorgsprogrammet där du också får en hel del praktik och praktisk övning. Efter din gymnasieutbildning får du en yrkesexamen och är behörig till att börja jobba direkt, men också behörig för att studera vidare.

Vår och omsorg - komvux

Är du intresserad av att börja studera på komvux? På studentrum.se kan du hitta vuxenutbildningar inom vård och omsorg runt om i hela Sverige. Börja studera redan idag!

0
KOMMUNER
0
LÄN
0
LANDSTING