Svekom

Vad är vård och omsorg?

Home > Vård och omsorg

Vad betyder vård och omsorg?

Vård och omvårdnad handlar inte alltid bara om att operera, lägga förband och skriva ut mediciner. Området handlar främst om att ha kunskap, både i praktiken och teoretiskt. Både om människor, hälsan och inom vården. Detta för att förstå vilka åtgärder som behövs för den drabbade.

Centrala begrepp - vård och omsorg

  • Omvårdnad

  • Etik
  • Kommunikation
  • Empati
  • Integritet
  • KASAM
  • Gerontologi
  • Nutrition
  • Salutogent synsätt
 

ADHD utredningar inom vård & omsorg

ADHD-utredning är en process där en individ med misstänkt ADHD får en noggrann undersökning och bedömning av sina symptom och beteenden. Du kan antingen ansöka om en utredning kommunalt eller privat.

Utredningen syftar till att fastställa om personen har ADHD och, om så är fallet, vilken typ av ADHD de har. Utredningen kan omfatta en mängd olika metoder, inklusive en detaljerad anamnes (genomgång av medicinsk och familjehistoria), observationer av beteende, intervjuer med anhöriga och kognitiv testing.

En kvalificerad psykolog eller läkare är ansvarig för utredningen och den slutgiltiga bedömningen om personen har ADHD och vilken behandling som i så fall kan vara lämplig.

Fakta om svensk sjukvård

Sverige har som de flesta andra länder lagar inom svensk sjukvård. Varför detta regelverk finns till är främst för att hela tiden garantera en säker vård. Genom att känna till de olika reglerna kan du bidra till en vård som både är säker och personcentrerad.

Sveriges lagar inom vård och omsorg

Patientsäkerhetslagen

Syftet med denna lag är att främja hög patientsäkerhet och minska vårdskador. Denna lag innehåller bestämmelser om vårdgivares behörighet inom vårdpersonal och skyldigheter för personal.

Patientlagen

Syftet med patientlagen är att tydliggöra och stärka patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta inom tillgänglighet, information, samtycke och individuell planering.

Hälso- och sjukvårdslagen

Enligt HSL ska det alltid finnas lokaler, personal och utrustning som bidrar till en bra vård. I lagen finns det även bestämmelser att det ska alltid ska finnas en verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska på plats.

Läs mer om Sveriges lagar inom vård och omsorg här!

Utrustning för vård och omsorg

Vårdinrättningar och kliniker är i ständigt behov av utrustning för att ha möjlighet att kunna vårda och hjälpa människor eller djur. Det kan handla om allt från kompletta kit till engångsprodukter eller skyddskläder för operation. Läs mer om utrustning för vård och omsorg här nedan.

Suturer

Suturer är stygn som används av läkare och kirurger i samband med operationer och ingrepp. Suturer används för att binda samman och läka hud, organ, vävnader och blodkärl. Är du på jakt efter suturer till er vårdmottagning eller klinik? Besök Sutureronline.se som erbjuder suturer och andra tillbehör till bästa pris. Här hittar du handplockade suturer från världsledande tillverkare. 

Resorberbara suturer

Resorberbara suturer är sådan typ av sutur som främst används inne i kroppen då man binder samman inre organ. Detta då resorberbara suturer automatiskt bryts ned genom hydrolys av kroppens vävnader. Tiden det tar för suturen att resorbera varierar. Det kan handla om dagar, det kan handla om upp till ett år, beroende på vilken typ av resorberbar sutur som valts. Köp resorberbara suturer hos SuturerOnline! Här hittar du en rad olika högkvalitativa suturer, från bland annat Vicryl och Ethicon® – Några av världens mest använda suturer. 

Icke resorberbara suturer

Icke resorberbara suturer används främst för att så utvärtes. Detta då en icke resorberbar sutur bryts ned på samma sätt som sin resorberbara motsvarighet. Fördelar med detta är att man på ett enklare sätt kan följa läkeprocessen och säkerställa att inga främmande substanser kvarstår i kroppen vid borttagning av suturerna. På www.sutureronline.se hittar du icke resorberbara suturer från tillverkar som Ethicon, VITREX, SMI, B.Braun och Omnia. Bara det bästa är gott nog för vården!

Vård och omsorg – jobb

Det finns idag många jobb inom vård och omsorg. Hälso- och sjukvård är ett brett område med många olika valmöjligheter när det kommer till vad du vill jobba med. Gemensamma nämnaren är dock att du alltid jobbar med människor. Det finns många yrken att välja på, allt från sjuksköterska och läkare till att jobba som en sjukgymnast.

Dedicare är störst i Norden inom rekrytering och vårdbemanning och är specialister på att tillhandahålla konsulter och personal inom olika områden inom vården. De erbjuder olika tjänster, inklusive rekrytering, bemanning och konsultation, för att hjälpa företag att hitta och anställa rätt personer för olika roller och projekt. Deras fokus på att förstå kundens behov och önskemål gör att de kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar varje företags unika behov.

Bemanning för sjuksköterskor

Bonliva är ett bemanningsföretag för dig som är en utbildad sjuksköterska redo för att ta nästa kliv. Är du nyfiken på att arbeta som bemanningssjuksköterska? Då bör du ta kontakt med Bonliva för att tillsammans med specialister se vilken roll som passar dig bäst utifrån dina kunskaper och kalender. Läs mer om sjuksköterskebemanning hos Bonliva!

Psykolog - Jobb

Att jobba som psykolog är ett jobb som för många känns väldigt givande. Det finns de som säger att om hela jordens befolkning skulle besöka en psykolog på regelbunden basis, skulle världen vara mycket trevligare. Att ha ett psykologjobb är alltså att göra världen till en lite bättre plats – ett terapisamtal åt gången. På psykologjobb.nu finns lediga psykologjobb att söka idag. Är du på jakt efter nästa steg i din karriär som psykolog – eller kanske nyutexaminerad? Sök ett psykologjobb idag!

Tandläkare - Jobb

Att ha en god munhälsa är A och O för livskvaliteten. En tandläkare har både medicinsk och praktisk kunskap som de får användning för varje dag i sitt arbete – samtidigt som de också får den sociala aspekten. Att jobba som tandläkare är ett varierande jobb där en får träffa patienter som kommer in för rutinkontroller och med akuta besvär. Finns det någon annan yrkesgrupp än tandläkare som folk har en uttalad skräck för? På tandvårdsjobb.se och ledigajobb.se 
finns lediga jobb för tandläkare – sök ett tandläkarjobb idag!

Undersköterska - Jobb

Ett jobb som undersköterska är ett yrke där en får chans att ge och att få flerfaldigt tillbaka. Att jobba som undersköterska innebär att du arbetar med praktisk omvårdnad inom sjukvården och hemsjukvården, men också inom äldreomsorg och hemtjänst. Det är vanligt för läkarstudenter att ta ett jobb som undersköterska under studietiden, och det finns ett ständigt behov av yrkeskraft. På ledigajobb.se och uskjobb.se hittar du lediga undersköterskejobb som går att söka idag.

Sjuksköterska - Jobb

En legitimerad sjuksköterska ansvar för att patienterna får rätt omvårdnad och genomför medicinska ordinationer. Att jobba som sjuksköterska sker inte sällan utan specialisering inom till exempel medicin, kirurgi, intensivvård eller anestesi. På sskjobb.se och ledigajobb.se går det att söka sjuksköterskejobb som både specialistsjuksköterska och som allmänsjuksköterska. Med ett jobb som sjuksköterska kommer det alltid att finnas en arbetsplats och patienter som välkomnar dig med öppna armar.

Läkarjobb

Efter avslutade läkarstudier inleds en AT-period som pågår under två år, under vilken man genomgår en allmäntjänstgöring. Detta är en kompletterande del av utbildningen och krävs för alla läkarjobb, oavsett vilken specialisering man vill göra. Därefter är man behörig att arbeta som läkare och att påbörja sin ST-period, det vill säga sin specialisttjänstgöring. 
Läkarjobb.nu och ledigajobb.se listar lediga läkarjobb som finns att söka just nu – både tjänster för AT-läkare och ST-läkare. Sök bland läkarjobb och ta ditt första eller nästa kliv i yrkeskarriären.

Utbildning inom vård och omsorg

Det är i Sverige brist på utbildade undersköterskor och behovet ökar hela tiden.

Vård och omsorg - gymnasium

På gymnasiet kan du välja att gå vård- och omsorgsprogrammet där du också får en hel del praktik och praktisk övning. Efter din gymnasieutbildning får du en yrkesexamen och är behörig till att börja jobba direkt, men också behörig för att studera vidare.

Vår och omsorg - komvux

Är du intresserad av att börja studera på komvux? På studentrum.se kan du hitta vuxenutbildningar inom vård och omsorg runt om i hela Sverige. Börja studera redan idag!

Skydda dig själv och familjen med bra försäkringar

Ett sätt att skydda dig själv och familjen är genom att ha bra försäkringar. Det finns massor olika försäkringar – här kommer vi gå igenom 3 som kan skydda ditt hem och dina ägodelar.

Hemförsäkring

Med en hemförsäkring kan du skydda din bostad och dess innehåll mot skador. Det kan vara skador till följd av brand, skadegörelse eller olyckar. Om du inte har en hemförsäkring kan det bli riktigt dyrt om en olycka skulle hända. Läs mer om hemförsäkringar.

Villaförsäkring

En villaförsäkring är en försäkring specifikt för villor. Den påminner ganska mycket om en hemförsäkring, men kan även inkludera extratjänster som endast är nödvändiga för villor – exempelvis skador på utsidan av huset. Läs mer om villaförsäkringar

Fritidshusförsäkring

Om du har ett fritidshus kan en fritidshusförsäkring vara ett bra val för dig – den täcker nämligen ditt fritidshus och alla ägodelar även om du inte är där så ofta. En sån försäkring kan även inkludera ansvarsskydd och skydd för hyresintäkter om du ibland hyr ut ditt fritidshus. Läs mer om fritidshusförsäkringar