Svekom

Dokumentsamlingar

Home > Dokumentsamlingar

Dokumentsamlingar

För att veta vilka unika omständigheter som gäller specifikt för din kommun, ditt landsting eller din region så är det alltid bäst att själv kontakta berörd instans personligen. Ofta kan du besöka ditt lokala kommunhus för att veta mer och få vidare kontaktuppgifter. Ofta är de anställda väldigt behjälpliga och kan hjälpa dig att hitta rätt.

Du kan också finna dokument och information sedan långt tillbaka, kommunala myndigheter förvarar sina dokument i arkiv enligt arkivlagen som går att läsa närmre om på Riksdagens hemsida.

Kommunens och landstingets dokument omfattas oftast av offentlighetsprincipen och hanteras därefter, vilket gör att det mesta är tillgängligt för dig som medborgare att se närmre på.

Smart dokumenthantering hjälper kommuner och organisationer att spara tid och hantera digitala dokument. Läs mer om hur experter som Soleil.se erbjuder effektiv dokumenthantering i Microsoft 365 som är förenlig med GDPR och alla aktuella säkerhetsföreskrifter.