Svekom

Unika omständigheter – skillnader från län till län och kommun till kommun

Home > Unika omständigheter

På Svekom har vi gått igenom vad de olika administrativa indelningarna innebär och hur och var du som medborgare har för möjlighet att påverka olika beslutsfattandenivåer. Genom informationen vet vi att det finns flera nivåer av bestämmandeorgan i vårt samhälle.

Lokala omständigheter

Alla kommuner och län har alltså möjlighet att själva avgöra vissa regler, lagar och bestämmelser, detta gör att det finns vissa saker som du tar för givet som inte är lika självklara för en vän bosatt på annan ort, eller att du får göra vissa saker där du bor men inte detsamma där du har ditt fritidshus. Det finns alltså unika omständigheter från plats till plats i Sverige trots att vi har en gemensam regering och riksdag. Detta är tack vare de administrativa indelningarna som arbetar anpassat till de lokala förutsättningar som finns i varje region.

Skatteskillnader

Avgifterna för hur mycket skatt du ska betala beroende på vilken kommun du bor i kan skilja avsevärt. Den ”billigaste” kommunen att bo i Sverige idag i är enligt Skatteverkets tabeller Vellinge kommun där skattesatsen 2017 ligger på 29,19% jämfört med Dorotea kommun som enligt samma tabell är dyrast, där skattar invånarna 2017 35,15%.

Det innebär att den som tjänar 25 000 kronor i månaden och bor i Vellinge betalar 87 570 kronor i skatt på ett år samtidigt som den som är bosatt i Dorotea betalar 105 450 kronor, det är en skillnad på 17 880kronor, nästan en hel månadslön. Detta är ett exempel på varför det är viktigt att engagera sig i sin kommunala verksamhet, det är du som medborgare som betalar för de satsningar som görs runt om i kommunen. 

Genom att vara med och välja kommunfullmäktige har du möjlighet att påverka om det är personer som vill strama åt kommunens budget eller investera som ska sitta i styrelsen.

Byggregler

Fler exempel på hur förutsättningarna kan variera mellan flera kommuner (eller län) går att finna i byggregler. Kommunen handlägger bygglovsansökningar, vilket innebär att en viss typ av bygge kan godkännas i en kommun, men inte i en annan.

Undantag för attefallshus

Idag är det populärt att bygga attefallshus, som visserligen inte kräver bygglov men som måste godkännas av kommunen. Attefallshus är mindre hus på max 25m2 som du får bygga på tomten och kan oftast köpas som nyckelfärdiga småhus.

Handläggningsavgift

Du behöver alltså inget bygglov, men du måste kolla upp handläggningsavgiften som kan skilja sig mellan olika kommuner.

Kommunen tar alltså ut en avgift för att godkänna ditt bygge och denna avgift kan variera. Det kan därför bli både billigare och dyrare att bygga ett attefallshus hemma på din tomt jämfört med vid ditt fritidshus i en annan ort eller kommun.

Omsorgskostnader

Då det är upp till varje kommun och landsting att avgöra vissa budgetposter som exempelvis barn och äldreomsorg så kan kvalitét och kostnader för detta variera väldigt mycket. Detsamma gäller även för landstingens ansvarsområden, som exempelvis avgör hur mycket pengar som ska avsättas för fri tandvård och liknande. I vissa landsting är tandvården fri ända upp till 25 år och i andra till och med 20 år. Detsamma gäller hur gränserna för högkostnadsskydd och frikort i samband med sjukvård ser ut.