Svekom

Information om länsstyrelsen

Home > Länstyrelsen

Vad är en länsstyrelse och vad gör länsstyrelsen?

I Sverige finns 21 län. Varje län styrs av en länsstyrelse. Länsstyrelsen är alltså den myndighet som ansvarar för den statliga förvaltningen i varje län. I varje länsstyrelse finns en chef, Landshövdingen. Landshövdingen utses av regeringen.

Länsstyrelsens ansvar

De 21 olika länsstyrelserna i Sverige har inte exakt samma uppgifter utan vissa ansvarsområden är fördelade till vissa, utvalda län för att på så sätt kunna effektivisera länsstyrelsernas arbete.

Gemensamt för alla länsstyrelser är att målet med arbetet är att verka för en hållbar utveckling. Vilket innebär, en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för medborgarna. Länsstyrelserna arbetar därför både utifrån det statliga helhetsperspektivet men också utifrån lokala och regionala förutsättningar och ansvarsområden. Länsstyrelserna är även ansvariga för att informera regeringen om händelser som inträffar i länet.

Län & Kommuner

SKR har sammanställt en lista med info om vilka kommuner som finns i respektive län. I listan finns alla kommuner och län i bokstavsordning där du får mer information om just din kommun.

På ledigajobb.se kan du söka jobb i landets alla kommuner på ett och samma ställe!

Länsstyrelsens uppgifter

Länsstyrelsens övergripande, huvudsakliga, ansvarsområden består bland annat av hantering av socialvårdsfrågor, regional planering och samverkan mellan myndigheter på flera nivåer.

Länsstyrelsen fungerar till som en länk mellan det nationella och det lokala arbetet, i sitt arbete strävar de efter att lyckas få de nationella kraven och målen verkställda och anpassade till den lokala nivån. 

Ett av de allra viktigaste målen, som alla länsstyrelser arbetar för är jämställdhet. Det finns ett nationellt jämställdhetspolitiskt mål som handlar om att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka sina egna liv och att forma samhället.

Idag är jämställdhetsfrågan ständigt aktuell och allt fler företag strävar efter en jämställd arbetsplats och hem. Några som jobbar väldigt mycket med detta är advokaterna på Advokaternaivast.se – en advokatbyrå i Göteborg, Borås och Kungsbacka. De är advokater med expertis inom bodelning, skilsmässa och jämställdhetsfrågor. Hit kan man vända sig om man behöver denna hjälp och rådgivning.