Svekom

Information om Skolverket

Home > Skolverket och lovtider

Skolverket och lovtider

En statlig förvaltningsmyndighet som vi alla någon gång kommer i kontakt med eller har varit i kontakt med är Skolverket.

Skolverket

Skolverket är en myndighet som har som ansvar att styra, utvärdera och följa upp skolorna och kommunens arbete för att därmed kunna förbättra verksamheternas kvalitet och resultat. Skolverket arbetar efter olika regeringsuppdrag de blir tilldelade och måste alltid se till att skollagen följs. Skollagen reglerar rättigheter och skyldigheter för de som rör sig i skolans värld.  

Skolverkets huvudsakliga uppgift är att se till och arbeta för att alla barn och elever får tillgång till en utbildning som håller en hög kvalitet och som bedrivs i en trygg miljö och att detta är likvärdigt för alla.

När infaller skolloven?

Alla skolelever har lov, men när loven infaller kan skilja sig från kommun till kommun. Generellt gäller att ett läsår börjar i augusti och slutar i juni och har minst 178 skoldagar och 12 lovdagar och maximalt 5 studiedagar.  

 • Sommarlov:
  Sommarlovet infaller under läsårsbytet och är ca 9 veckor långt.
 • Höstlov/Läslov:
  Infaller alltid vecka 44.
 • Jullov:
  Jullovet infaller under julen och utgör brytpunkten mellan höst och vårterminen. Datumen för jullovet kan variera från kommun till kommun men jullovet brukar pågå ca 2,5 vecka.
 • Sportlov:
  Sportlovet infaller mellan vecka 7 & 10, beroende på var i Sverige du bor. För information om vilken vecka som gäller för just dig rekommenderar vi att du besöker skolporten.se

 • Påsklov:
  Påsklovet infaller alltid veckan innan eller efter påsk. Här är det upp till respektive kommun att avgöra vilket.