Svekom

Information om Sveriges landskap

Home > Landskap

Län och landskap

Ytterligare en indelning av Sverige som idag omnämns allt mindre är landskap. Vad är skillnaden mellan län och landskap? Behövs både län och landskap?

Vad är ett landskap?

Landskap är en administrativ indelning av Sverige som idag bara används i grundskolan och inom turismnäringen.

Hur många landskap har Sverige?

Antal landskap i Sverige är 25. Det är alltså aningen fler än vad det finns län eller landsting. Varje landskap har flera symboler som skapar identitet för landskapet. Bland annat landskapsvapen, landskapsblomma och landskapsdjur. En lista över de svenska landskapen och deras symboler finner du här. 

Hur uppstod landskapen?

Landskapen bildades genom människor som kände samhörighet med varandra, exempelvis genom gemensamma dialekter och traditioner. Tack vare att grunden för landskapen är baserad på identifikation och samhörighet upplevs landskapen ofta som viktiga.

Förr hade landskapen en viktigare administrativ roll och det fanns då landskapslagar och landsting.Redan vid regeringsformen 1634 fråntogs landskapen sin politiska och administrativa funktion och ersattes av län och landsting.

Landskapen är alltså mer eller mindre en utdöd geografisk fördelning som ännu inte blivit helt glömt och begravet. På begravningsbyråer som ordnar skräddarsydda begravningar tror man inte heller att landskapsbegravningar är något som kommer att bli aktuellt den närmsta tiden. Det var stort förr i tiden, men har de senaste decennierna dött ut mer och mer.

Landskapens värde idag

Anledningen till att landskapen blir allt mindre omskrivna och omnämnda är alltså för att deras betydelse egentligen inte är särskilt relevant. Landskapen har mest ett symboliskt, emotionellt och samhörighetsvärde, vilket bland annat lever vidare i och med att skolorna fortsätter lägga vikt vid landskapen under geografilektionerna.