Svekom

Kommunaktuellt

Home > Kommunaktuellt

Vad gör kommunen?

Här svarar vi på frågan kring vad kommuner finns för och hur de är uppbyggda och vad de har för ansvarsområden.
Kommunerna är de som arbetar på mest lokal nivå av alla institutioner och administrativa fördelningar vi nämnt tidigare. I Sverige finns det idag 290 kommuner av varierande storlek. Störst är Stockholms kommun med 900 000 invånare och minst är Bjurholms kommun i Västerbotten där det enbart bor 2500 personer. Alla kommuner oavsett storlek har en kommunfullmäktige som är framröstad av kommunens myndiga invånare i samband med riksdagsvalet. Kommunfullmäktige utgör alltså invånarnas röst.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och tar beslut i alla större frågor som ligger på kommunens bord. Majoriteten av medlemmarna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker, vilket innebär att de har ett annat arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag.

Kommunfullmäktige utser även en kommunstyrelse som är de som leder och samordnar arbetet i kommunen och har det huvudsakliga ansvaret för kommunens ekonomi. Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning och är de som avgör hur budget, skattesats och liknande ska se ut för kommunen. Kommunfullmäktige utser även vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka som ska sitta i dessa. Nämnder är mindre grupper som ansvarar för varsitt specifikt område.

Nämnderna är ansvariga för att förbereda alla frågor som kommer till fullmäktige i ett första skede, innan fullmäktige kan ta beslut i frågan. I vissa mindre frågor har nämnderna själva möjlighet att ta beslut.

Vad ansvarar kommunen för?

Kommunen ansvarar för sådant som bedrivs på lokal nivå på uppdrag av staten. De sköter bland annat skola, barnomsorg, äldreomsorg och verksamheter för funktionsnedsatta.

Kommunen är ansvariga för att erbjuda skolor på flera nivåer, både grundskola, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildningar och svenska för invandrare.

Idag har inte kommunen ensamrätt på att driva äldreomsorg och skolor som de hade tidigare. Idag finns flera aktörer på marknaden. Bland annat Attendo är ett börsnoterat bolag som sysslar med äldreomsorg och Kunskapsskolan  som är en stor kedja av både grund och gymnasieskolor runt om i Sverige.

Kommunen är även det organ som har hand om räddningstjänsten, socialstyrelsen och biblioteken. Det är även kommunen som har ansvar för återvinning, vatten och avlopp.

Ett av kommunens viktigaste uppdrag är även att arbeta för kommunens utveckling och därför är det kommunen som ansvarar för stadsplaneringen, nybyggnationer och liknande. När kommunen bygger är det extra viktigt att allt går rätt till och att alla uträkningar och beräkningar stämmer, då det inte är givet att alla i kommunfullmäktige är byggnadsexperter så anlitas ofta externa aktörer. 

Ett exempel är Elecosoft som är specialiserade på att ta fram lösningar och tjänster för planering och kalkylering av byggnadsprojekt. Tillsammans med länsstyrelserna är kommunerna även ansvariga för den lokala kollektivtrafiken.

Vad är kommunallagen?

Kommunens, landstingens och regionernas arbete styrs huvudsakligen av kommunallagen. Kommunallagen i sin nuvarande form utfärdades 1991. Den innehåller bland annat information om hur olika indelningar ska ske, vad kommuner och landsting har för befogenheter och vad de ska bedriva för verksamheter. Kommunallagen kan du hitta här. Kommunen behöver också verka med hänsyn till flera andra lagar såsom socialtjänstlagen, lagen om socialt stöd, skollagen, bygglagar och liknande.  

Hur självstyrande är kommunerna?

I regeringsreformen finns det inskrivet att kommunala verksamheter ska vara självstyrande, det är alltså en grundlag. Det innebär att kommunerna har rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna. Dock måste kommunen följa de ramar och regler som riksdagen och regeringen har bestämt. Vissa statliga tillsynsmyndigheter granskar kommunernas arbete.

Hur försörjs kommunen?

Kommunen tar ut en kommunalskatt av invånarna. Kommunalskatten kan variera från kommun till kommun då kommunen själva avgör hur stor de vill att kommunalskatten ska vara. Dock har staten satt ramar kring kommunalskattens storlek som kommunfullmäktige får förhålla sig till när de sätter den exakta skattenivån. Kommunen får även vissa statliga bidrag, både allmänna och specifika. Kommunen får även inkomster från vissa av de tjänster de förmedlar såsom barnomsorg och äldreomsorg

Topplistor

För att se hur kommunerna hänger med i svängarna och vad som är kommunaktuellt hos de olika kommunerna i Sverige görs ofta olika rakningar eller topplistor. Här presenterar vi några aktuella topplistor.

Miljö

I Miljöbarometern raknas de svenska kommunerna efter hur miljöbra de arbetar.  Den kompletta listan hittar du här. Vinnare blev Västerås kommun. De bästa och sämsta fem är följande:

 1. Västerås kommun
 2. Lomma kommun
 3. Upplands Väsby kommun
 4. Helsingborg kommun
 5. Växjö kommun
 1.     Gullspång kommun
 2. Ånge kommun
 3. Kalix kommun
 4. Karlsborg kommun
 5. Dorotea kommun

Boende

Tidningen Fokus har i samarbete med internationella handelshögskolan i Jönköping raknat de svenska kommunerna efter hur bra de är att leva. Hela listan hittar du här  

 1. Stockholms kommun
 2. Uppsala kommun
 3. Solna kommun
 4. Mölndals kommun
 5. Sundbyberg kommun
 1. Högsby kommun
 2. Valdermarsvik kommun
 3. Dorotea kommun
 4. Ljusnarsbergs kommun
 5. Gullspångs kommun

Superkommuner

Tidningen Dagens Samhälle har gjort en rankning över superkommuner. I rankningen utgår de från flera faktorer som anses vara viktiga framgångsfaktorer i en kommuns utveckling, såsom attraktivitet, skola, näringsliv, kommunal ekonomi, företagsamhet, demografi, förbindelser & utbildningsnivå. 

När årets superkommun utses vägs dessa faktorer samman. Dagens samhälle raknar kommunerna efter storlek och förutsättningar och utser därför flera vinnare.

Täta kommuner

 1. Höör
 2. Luleå
 3. Linköping
 4. Knivsta
 5. Nykvarn

Storstadskommuner

 1. Solna
 2. Sundbyberg
 3. Lund
 4. Sollentuna
 5. Täby

Landsbygdskommuner

 1. Åre
 2. Aneby
 3. Rättvik
 4. Vårgårda
 5. Herrljunga