Svekom

Landskapens symboler

Home > Landskapens symboler

De svenska landskapen och deras symboler sedan år 2000

På denna sida finns en lista över de svenska landskapen och tillhörande symboler. Listan är oförändrad sedan åtminstone år 2000 och därför kan vi anta att den kommer vara intakt även i många år framöver.

I listan framgår det även vilken länstillhörighet de olika landskapen har, flera landskap är uppstyckade i flera län. Landskapsvapnet som är en traditionell landskapssymbol ses ofta återanvänt antingen helt eller till vissa delar även i dagens länsvapen.