Svekom

Lista & fördelning

Home > Lista & fördelning

Lista & fördelning

Att hålla reda på landskapen eller kanske till och med länen i Sverige har många lärt sig under geografilektionerna i skolan. Däremot kommunernas placering eller ens vilka kommuner som finns nog inte lika många som har full koll på. Här på Svekom har vi tagit fram ett register som gör att det ska bli lätt för dig att se vilka kommuner som faktiskt finns i Sverige. Vi arbetar även på att ta fram alla svenska kommunadresser för att det ska bli enkelt för dig att kontakta din kommun med frågor. Idag hänvisar vi till kommun- och landstingsförbundets webbplats för denna typ av information.

Lista över Sveriges kommuner

En lista över de alla svenska kommuner och vilka län respektive kommun tillhör hittar du här.

Karta över Sveriges kommuner

Vill du se en karta över fördelningen av Sveriges kommuner så hänvisar vi till dokumentet från SCB som innehåller en tydlig karta.