Svekom

Aktivitetsrapportera hos Arbetsförmedlingen

Hem > Aktivitetsrapportera hos Arbetsförmedlingen

Om du är arbetslös och får ersättning från A-kassa eller försäkringskassan behöver du i nästan alla fall aktivitetsrapportera hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är Sveriges statliga myndighet som motverkar arbetslöshet och som driver de flesta sociala program för att hjälpa människor ut i arbetslivet. Du kan även se mer information och vanliga frågor och svar gällande aktivitetsrapportering hos Arbetsförmedlingen med EnRival, en arbetsförmedling i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Hur görs aktivitetsrapportering till Arbetsförmedlingen?

Det finns två sätt att göra aktivitetsrapportering hos Arbetsförmedlingen. Du kan antingen skriva ut deras aktivetsrapporter som blankett eller lämna in aktivitetsrapportering hos Arbetsförmedlingen.se under ”Mina sidor”. Det viktigaste är om du skickar in blankett att fylla i alla nödvändiga fält och se till att den kommer fram till följande adress innan den 14:e under följande månad.

Arbetsförmedlingen

107 67 Stockholm

För ytterligare stöd och för att fördjupa din förståelse för hur du effektivt aktivitetsrapporterar, besök Karriärkonsulten. Här hittar du inte bara omfattande vägledning för att navigera i Arbetsförmedlingens krav utan även på andra relaterade frågor kring hur man gör en aktivitetsrapport.

En återkommande månadsrapport

Din aktivitetsrapport ska skickas till Arbetsförmedlingen varje månad och innehålla alla aktiviteter relaterat till jobbsökande som gjorts senaste månaden. En månadsrapport kan inte skickas in före månadsslutet, men ska vara inlämnad innan den 14:e månaden efter. Det är många klick, men du kan vara säker på att din aktivitetsrapport är inskickad när en meddelanderuta kommer upp med texten

”Aktivitetsrapporten är inskickad. Du kommer att få en bekräftelse till den e-post du har registrerad hos oss.”

Detta ska rapporten innehålla

  • Alla jobb du sökt senaste månaden och detaljer för dessa.
  • Intresseanmälningar du lämnat ut till arbetsplatser även om de inte har någon ledig tjänst.
  • Om du utfört något betalt arbete under månaden.
  • Om du utfört praktikarbete under månaden.
  • Om du studerat eller deltagit i kurser.
  • Andra aktiviteter eller arbete du gjort i förmån till ditt jobbsökande, exempelvis att skriva om CV, utfört arbetsprover eller närvarat på arbetsintervjuer.

Om du glömt aktivitetsrapportera

Om du glömt aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen eller inte skickat in din aktivitetsrapport i tid kommer du mest troligen få en varning om indragen ersättning. När varningen skickas ut får du även möjlighet till att överklaga, där du kan skriva varför du inte skickat in i tid eller varför du inte sökt fler jobb under föregående månad. Att din överklagan går igenom är ingen garanti, och Arbetsförmedlingen samtalar även med din ersättningsgivare som efter beslut avgör vad som händer med din ersättning om du glömt aktivitetsrapportera eller inte gjort tillräckligt.

Så fungerar varningarna

Arbetsförmedlingens varningar ska alltid tas på allvar, och framför allt undvikas, även om den första varningen inte påverkar din ersättning. Varningarna fungerar som följande:

1:a varningen – Ingen åtgärd.

2:a varningen – Förlorad ersättning för 1 dag.

3:e varningen – 5 dagars förlorad ersättning

4:e varningen – 10 dagars förlorad ersättning

5:e varningen – Förlorad ersättning fram tills du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor